Interesse?
app of stuur een e-mail
06-23699520 info@speltherapiegroningen.nl

Effecten van spelen in therapie?

Via het proces van therapie leert je kind meer van zichzelf kennen en begrijpen en voelt het zich plezieriger met zichzelf. Dat heeft een positief effect in het gezin en in contact met vriendjes en andere volwassenen.
Het probleem waarmee je kind naar de speltherapie kwam verminderd.
Als ouder leer je het gedrag van je kind meer begrijpen, benoemen en het beter hanteren.
Speltherapie is een proces van ontwikkelen, het kost veel energie, met soms grote sprongen vooruit en ook stappen terug. Uiteindelijk zal je kind zich beter voelen en beter functioneren.

De eigenschappen van spel die dit proces ondersteunen en positief beïnvloeden zijn:

  • Spel reguleert negatieve affecten, het vermindert stress
  • Spel helpt bij het verwerken van belastende ervaringen
  • Spel ordent en integreert op affectief en cognitief niveau nieuwe informatie
  • Spel biedt een oefenplek voor nieuw gedrag en nieuwe oplossingen
  • Spel stimuleert de fantasie en het creatieve denken
  • Spel bevordert het inlevingsvermogen

(bron: E. Groothoff, Spel in psychotherapie, 2012)