Interesse?
app of stuur een e-mail
06-23699520 info@speltherapiegroningen.nl

Passend gedrag?

Passend gedrag? Meedoen gedrag? Doe gewoon gedrag? Soms weet een kind het niet meer.
Wat wil de juf, de meester, papa, of mama van mij?

Het kind is afhankelijk van volwassenen en in die rol dient het zich te voegen en zich aan te passen aan de eisen die de omgeving stelt. Zoals daar zijn de regels en afspraken thuis bij mama, papa, op school bij de juf, meester en de sportclub bij de trainers etc. Omgekeerd past de omgeving zich ook aan en houdt rekening met de leeftijdsfase en de mogelijkheden van het kind dat opgroeit.

Lukt dit afstemmen niet of niet voldoende dan kunnen beide partijen daar heel ongelukkig van worden. Om verschillende redenen en in bepaalde situaties kan het zijn dat volwassene en kind elkaar niet meer begrijpen. De onmacht van het niet begrijpen tonen zij in hun gedrag. Deze gevoelde onmacht geeft vaak verwarring en stress.

Stress werkt door in het gevoel en het kind kan er boos, bang of verdrietig van worden. Als gevolg daarvan toont het mogelijk agressief, opstandig en druk gedrag of wordt het stiller, trekt zich terug en toont heel rustig aanpassend gedrag of een combinatie van beide afhankelijk van de situatie.

Als het niet zo loopt zoals jullie willen kan ik luisteren en ervaren waar mogelijkheden liggen. Vanuit speels zijn ontstaat er ruimte en daar binnen groeien nieuwe wegen en manieren van met elkaar zijn en elkaar weer begrijpen.