Interesse?
app of stuur een e-mail
06-23699520 info@speltherapiegroningen.nl

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie. Het is de enige psychotherapie methode die vanuit het kind is ontwikkeld.

Speltherapie is ontwikkeld om kinderen die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen al spelend te helpen. Tijdens de speltherapie speelt een kind met een speltherapeut in de spelkamer.

Spel is een fijne wijze van aandacht richten. Spel is een universeel middel tot zelfexpressie en een vorm van sociaal leren. Spel is actief, speels en het zorgt voor een positieve stemming. Dit maakt spel tot een krachtig therapeutisch middel voor kind, jongere en volwassene.

In spel spelen kinderen van alle leeftijden situaties van alle dag. Via herhalen en veranderen oefent een kind zijn zintuigen. Al spelend experimenteert en ontdekt een kind eigen mogelijkheden in beelden, taal en gedrag. De eigenheid wordt zichtbaar: ‘zo doe ik de dingen, zo wil ik het en zo vind ik het fijn.

Al spelend verbinden en integreren? In speltherapie leert en ervaart het kind de eigen voorkeuren en hoe die in te zetten in de wereld om hem heen.