Interesse?
app of stuur een e-mail
06-23699520 info@speltherapiegroningen.nl

Wanneer speltherapie?

Als ongemakkelijke gevoelens te lang aanhouden en niet meer vanzelf weggaan.

Speltherapie kan ingezet worden wanneer een kind, jongere, volwassene in bepaalde situaties:

 • vaak boos doet, erg opstandig is, of fysiek agressief
 • angstig over komt, zich terug trekt
 • zich moeilijk kan uiten, contact vermijdt
 • onrustig over komt, nachtmerries heeft
 • niet kan samenspelen, veel ruzie heeft
 • pest of gepest wordt
 • altijd klaar staat voor anderen, te dienstbaar/pleasend is

Speltherapie is er ook voor een kind, jongere, volwassene die ingrijpende gebeurtenissen heeft meegemaakt en daarover blijft spelen, praten, tekenen, denken, etc. Voorbeeld situaties zijn:

 • overlijden van een dierbaar persoon
 • mishandeling of getuige zijn geweest van geweld of ongeluk
 • bij scheiding van ouders of verzorgers
 • uit-huis-plaatsing, pleeggezinplaatsing, adoptie
 • ernstige ziekte, lichamelijke beperking
 • medische behandeling, ziekenhuis opname